Sandguss

Radnabendeckel

Produktionsverfahren: Grauguss > CNC-Bearbeitung

Material: QT-400

Abmessungen: Ø128mm x 54mm

Gewicht: 1,50kg

Gehäuse

Produktionsverfahren: Grauguss

Material: GG25

Abmessungen: 400mm x 400mm x 445mm

Gewicht: 81,70kg

Anschweißplatte

Produktionsverfahren:  Kokillenguss > CNC-Bearbeitung

Material: AC-AISi7mg0.3F

Abmessungen:   152mm x 104mm x 49mm

Gewicht: 0,76kg

Gehäuseoberteil

Produktionsverfahren: Sphäroguss > CNC-Bearbeitung

Material: GGG-40

Abmessungen:297mm x 230mm x 66mm

Gewicht: 10,78kg